HLADOVKA


   

Hladovky jsou preventivním opatřením před nemocemi. Jejich délka trvání závisí na načasování a podléhá pravidelnosti. Krátkodobé jednodenní hladovky je potřebné držet týdně, podle možnosti ve stejný den. Dlouhodobější hladovky, jako např. třídenní, nebo sedmidenní se doporučují držet jednou za delší období, kterým si můžeme stanovit měsíc, nebo čtvrtletí.

Jednodenní hladovky slouží k očistě organismu a měli by být přirozenou součastí našeho života. Dlouhodobé hladovky slouží k regeneraci organismu a dopracovávame se k nim postupnými pravidelnými krátkodobými hladovkami. Teprve když jsme fyzicky a psychicky připraveni, můžeme nastoupit dlouhodobější hladovku za současného dodržování zásad očisty střev, osvojení si dýchacích cvičení a cvičení pro kumulování energie.


Facebook