DOPORUČENÉ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ


Člověk, který by se rád stravoval v souladu s přírodou a rád by si osvojil zdravé stravovací návyky, jenž mu zaručí dlouhověkost a současně ho nepřipraví o požitek z dobrého jídla, uvítá rady o zásadách a principech vhodné kombinace, přípravy a konzumace potravin.


Jídlo by mělo být lékem. Opravdu dobrý lékař vždy nejprve odhalí příčinu nemoci a nejdříve se pokusí léčit nemocného vhodnou stravou. Proto je velice důležité tyto zásady dodržovat nejenom v nemoci ale i jako prevenci. Ve chvíli, když se člověk rozhoduje, jaké stravovací návyky a zásady přijme za své, je vhodné nejprve určit, ke kterému se řadí metabolickému typu. Metabolické typy jsou tyto: vegetariánský, masožravý a vyvážený.


    • Vegetariánský typ pomalu spaluje cukry, které jsou ale nezbytné pro trávení masa a živočišních bílkovin. Po požití velkého množství masa se cítí unavený a vyčerpaný až letargický.
    • Masožravý typ po požití živočišních bílkovin ožije. Jeho metabolismus se vyznačuje rychlou oxidací, proto nadměrný přísun cukrů způsobuje nervozitu a neklid, dochází k podráždění nervové soustavy.
    • Vyvážený typ si poradí s oběma typy potravin, pokud jsou vyvážené a vhodně zkombinované tj. dle zásad dělené stravy.


Pokud jde o zásady správné výživy, je pro opravdu vyváženou stravu důležité zohlednit i počasí a klimatické podmínky. Pro zimu jsou vhodné zvlášť horké potraviny působící zevnitř, letní počasí se zmírňuje chladnými jídly. Stravování bez ohledu na roční dobu a klímu vede ke zdravotním problémům jako jsou vyrážka, zácpa, nadýmání, únava a dýchavičnost. Je nutné dávat přednost potravinám z místních zdrojů, protože je u nich větší pravděpodobnost, že budou čerstvé a plné blahodárné energie.

Dalšími velice důležitými zásadami stravování jsou střídmost, nepřejídání se a nutnost dokonalého rozžvýkání potravy, aby došlo k natrávení potravy a enzymy se mohli plně projevit. Dále nápoje ani potraviny extrémních teplot nekonzumujeme, jelikož může docházet k podráždění orgánů, ani nekombinujeme chladné a horké potraviny. Nevhodné střídání horkých a chladných potravin má za následek nedostatečné vylučování žaludečních šťav a místo trávení se spustí hnilobné procesy.

Co se týče konkrétních potravin, tak pro melouny a mléko platí specifické zásady. Melouny nikdy nekonzumujme s jinými potravinami, jelikož melouny se přímo vstřebávají v tenkém střevě a jsou pro člověka naprosto dokonalá potravina.

Mléko se řadí k nejspornějším potravinám. Dospělý organismus neprodukuje laktázu potřebnou pro spracování mléka, proto se požité mléko sráži v žaludku působením žaludečních šťav. Mléko je hůře stravitelné taky vinou pasterace, kdy dochází ke zničení mléčných enzymů. Proto je nutné mléko nekombinovat s jinými potravinami, nebo nepít vůbec.

 Facebook