KOSMOHUMANISMUS


Kosmohumanismus je vědecká metoda 21. století, která se zabývá hlubokou, komplexní syntézou a analýzou našeho vědění. Vysvětluje základy vzájemných vztahů a energo-informačních výměn mezi mikrokosmem-člověkem a makrokosmem-vesmírem. Objasňuje minulost, součastnost a budoucnost lidské civilizace. Zahrnuje unikátní metody ozdravení a omlazení organizmu, ovládnutí a řízení všech úrovní vědomí. Předkládá praktický a jednoduchý systém pro rychlý rozvoj našich skrytých schopností, ovládnutí psychické sféry a bioenergetického potenciálu, odstranění stresu a únavy, metody energo-informační ochrany na všech úrovních. Klíč k harmonii, pevnému zdraví, dlouhověkosti, k řešení osobních i globálních problémů.

Informace je všeobecný, nekonečný, jednotný a zákonitý proces základních vztahů, vazeb, vzájemných působení a vzájemných závislostí energie a hmoty. Svět je vyjádřen informací.

Člověk je mikrokosmos, který je spojen energo-informačními kanály s makrokosmem. Struktura člověka a kosmu je identická. Makrokosmos má 10 základních úrovní, na které je navázáných 10 úrovní lidského vědomí. Životní program není stálá veličina, tento program je možné aktívně měnit na základě pochopení vztahu mikro a makrokosmu. Člověk je schopen odvrátit nemoc, nebo zmírnit průbeh složité životní situace dodržováním vesmírných zákonů a současným využíváním metod kosmohumanismu.


Facebook