IMAGE MEDICINE


Terapie obrazy - Image Medicine - používá kromě metod Zhong Yuan Qi Gong / Čung juan čchi kung i metodu práce s obrazy.

Obraz - Image - je vnější nebo vnitřní. Vnější obraz je tvořen podnětmi, které přicházejí z vnějšího prostředí, zaznamenáváme je našimi smysly a na jejich základě se v naší mysli tvoří obrazy. Tyto obrazy zachycují aktuální stav, ale nejsou komplexní realitou. Příklad: několik lidí pozoruje květ - každý ho vidí z jiného ůhlu, někdo zeshora, někdo zleva, někdo z podhledu, ale ani jeden pozorovatel není oním květem. Podobně když slyšíme za oknem déšť, každý si představí svůj obraz bouřky. I náš čich nám pomáhá vyvolávat obrazy - když jdeme kolem pekárny, při vůni chleba si ho každý představí v jiném tvaru, někdo nakousnutý, někdo jenom ukrojený krajíc a někdo i topící se máslo. Stejně tak i naše chuť vyvolává v naší mysli obrazy. Naproti tomu vnitřní obraz není podmíněn podnětem zvenčí. Velmi konkrétním příkladem jsou naše sny - naše tělo spí, je nehybné, ale přesto je naše mysl plna obrazů. Naše vnitřní obrazy jsou propojeny s našim tělem a ovlyvňují ho: když se třeba ve snu vylekáme a utíkáme a jsme zpoceni strachy - při probuzení zjišťujeme, že máme zrychlený tep a dech, a jsme rovnež zpoceni.

Tuto formu vzájemného ovlyvňování využívá Image Medicine - Terapie obrazy pro zlepšení zdravotního stavu klientů. Jako první je potřebné znát, co to je zdraví. Když známe odlišnosti mezi stavem zdraví a aktuálním stavem klienta, pak je možné “odstranit” odlišnosti.

Zdraví popisujeme jak v rovině fyzické, tak v rovině emocionální a myšlenkové, tak i v rovině energetické. Platí totiž jednoduché pravidlo - jestliže jsme jedním celkem jako tělo, energie, myšlenky a emoce, tak se tyto oblasti vzájemně permanentně ovlivňují. Když jsme emocionálně nestabilní - třeba sebepodceňováním, vnímáme i to, že máme málo energie a strach něco dělat - fyzické tělo se dostává do postoje kulatých zad  a svislých ramen, tím se zabraňujeme tělu ve vyživování a přívodu dostatku energie pro vykonávání jakékoliv činnosti. Proto Image Medicine vyhledává prvotní obraz odlišující se od zdraví - v naše příkladu je to sebepodceňování - a směřuje klienta k jeho nápravě v každodenním životě - v našem příkladu uvědomění momentu sebepodceňování, vyhodnocení souvisejících emocí - obavy a strachy, následuje představa / obraz pozitivně zvládnuté situace, rozdělení situace na zvládnutelné krátkodobé kroky, uvědomění si už zvládnutých situací a kroků a vyvolání emocí spokojenosti se sebou a radosti.

Způsob fungování Terapie obrazem - Image medicine - si můžete vyslechnout přímo od Mistra Xu Mingtang v 5:45 minutě rozhovoru, který při své návštěvě Slovenska v roce 2012 poskytl Erice Vincourekové z Eugenika TV. Video naleznete na stránkách SAC ZYQ


 

 

Facebook