SPÁNEK


Spánek je indikátor všech neduhů, které se na nás během dne nabalují.

Zdravý spánek je plynulý, klidný, nepřerušovaný a hlavně výdatný. O zdravém spánku je možné mluvit tehdy, jestli se ráno člověk budí čerstvý, plný energie a s radostí.

Pokud je spánek neklidný a přerušovaný, člověk ráno není schopen probrat se, svědčí to o velice špatné životosprávě, nejenom o špatném stravování, ale i špatném psychickém stavu. Je dobré a nutné, aby v případě neklidného spánku pacient pravidelně vysledoval dobu budění se. Na základě biologických hodin je možné diagnostikovat příčinu zdravotních potíží. Každý životně důležitý orgán v lidském těle je totiž ve své aktivní fáze v konkrétní hodinu dne. Např. když se člověk budí mezi 01.00-03.00, kdy ve své aktivní fazi jsou játra, dokazuje to jejich špatnou funkčnost.

Dále si musíme uvědomit, že člověk během celého dne produkuje tepelnou energii, která během dne uniká do okolí. Při spánku tuto tepelnou energii v tak velké míře nestrácí, jelikož leží v klidu a přikrytý. Vlastní lidské teplo pak dodáva organismu energii. V návaznosti na to se sklidňuje činnost orgánů produkujících tuto energii.


Pro dosažení zdravého spánku je nutné upravit nejenom celkovou životosprávu, ale důrazně dodržovat tyto zásady:

    • chodit včas spát
    • nepřejídat se a nekonzumovat alkoholické nápoje a jiné povzbuzující látky před spaním
    • činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost nebo vychylují náš zdravý emocionální stav odložit na příští den

 

Facebook