KONTROLA MYŠLENÍ


Kontrola myšlení je jedna z nejtěžších metod, směrujících k pevnému zdraví, jelikož se jedná o primární metodu.

Člověk aby mohl spracovávat přijímané informace, musí mít určitou úroveň myšlení, kterou neustále zdokonaluje. Tok informací není konstantní, proto je nutné být připraven na co největší množství různorodých informací. Kontrolou myšlení se myslí pozitivní myšlení.

Pozitivní myšlení je velice často prezentováno jako souhrn individuálních přání, které v pozitivním smyslu lahodí duši člověka. Ve skutečnosti se jedná o pozitivní přijímání a zpracování jakýchkoliv informací, ať již pozitivních nebo negativních. Nic se neděje náhodou, všechno má své opodstatnění, a tak je třeba se stavět i k přijímaným informacím.

Pro běžného člověka je velice těžké přijmout a vyspořádat se s nemocí. Přitom nemoc je pouze informace, která nás upozorňuje, že náš život se ubírá špatným směrem. Velice těžce snášíme ztrátu blízkých nebo nepříznivé změny, které narušují naše stagnující fungování. Osvojením si pozitivního myšlení se člověk naučí žít pouze přítomností, neřeší již nezměnitelné minulé události, ale hledí do budoucnosti s očekáváním pozitivních událostí.

 


Facebook