EMOCE


 

Současný životní styl moderního člověka zatěžuje nejenom fyzické tělo, ale hlavně psychiku. Psychické stavy se pak odráží na emocích, které se kumulují.

Emoce jsou primárním zdrojem patogenního stresu. Narušený stav emocí nepříznivě narušuje zdravotní stav. Silné, dlouhotrvající nebo potlačované emotívní reakce jako zlost, radost, trudomyslnost, zármutek, nebo starch mohou zpúsobit přerušení oběhu čchi a krve.

Aby člověk dokázal nekumulovat emoce, je důležité, aby se nejdříve naučil spracovávat přijímané informace. S tím souvisí kontrola myšlení, hlavně pochopení podstaty pozitivního myšlení. Již nakumulované emoce je nutné uvolnit. K tomu velice příznivě napomáhají různé léčebné metody, správné stravování, dýchání nebo cvičení.

 

Facebook