PSYCHOHYGIENA


Očistě psychiky člověka je potřebné věnovat stejnou pozornost jako očistě fyzického těla. Člověk si každodenním nekontrolovaným chaotickým myšlením, jednáním a konáním generuje fyzické a duševní problémy. Tyto problémy je možné eliminovat plánovanou činností.

Při plánovaní svého každodenního fungování vycházíme z toho, že veškerou svoji činnost musíme vyhodnotit a rozdelit na to, co je důležité a co je méně důležité. Která z činností vyžaduje méně nebo více času a energie. Při živelném způsobu fungování dochází k situacím, kdy člověku nevystačí čas ani energie a tím se dostává do stresových situací a poté již není schopen ani relaxovat. Tím ztrácí svoje možnosti další realizace, čas pro oblíbenou činnost a dostává se do beznadějné situace, která může vést až k těžkým psychickým poruchám.

Při plánování veškeré činnosti musíme vycházet nejenom ze všeobecných pravidel, ale taky z vlastních a cizích zkušeností. Plánování musí předcházet stanovení si dlouhodobých a krátkodobých cílů. Tyto cíle musí být na reálném podkladu a musíme si být vědomi všech svých kvalit, potřebných pro realizaci svých plánů. Při plánování samozřejmě nesmíme zapomínat na plánování oddechových činností, potřebných pro kumulování energie. Při plánování činností je důležité zohlednit časovou rezervu pro nepředvídané skutečnosti, resp. mít v záloze náhradní řešení. Např. když kvůli dopravní zácpě nestihnu schůzku, tak si vyřídím maily nebo telefonáty, nebo mám sebou svoji oblíbenou knížku apod.

V současné moderní době to samozřejmě není vůbec jednoduché, proto je důležité umět efektivně využívat technické vymoženosti, reálně plánovat a stanovit si priority. Za každou cenu chtít stihnout všechno, znamená jenom nedotahovat věci do konce a nedělat je pořádně. Pravidelné plánování činností přináší výsledky a zadostučinění nejenom ve formě psychické pohody, ale odrazí se to pozitivně i na našem zdraví.


Facebook