Kurzy školy MaDao

registrace zde

 

Každý z nás má k určitému časovému okamžiku pravidelně se obměňující souhrn "schopností" a "nedostatků". Ve škole Ma Dao jsme dospěli k rozhodnutí, že nebude členěna do "stupňů" nebo "úrovní", protože cílem je osobní rozvoj a zlepšování výsledků u každého jednotlivce.

Učitelé školy identifikují u každého uchazeče jeho znalosti, schopnosti, dovednosti a navrhnou individuální souhrn postupů směřující ke zlepšení nedostatků a dosažení kýženého stavu dle přání žáka. Efektivita postupu u každého jednotlivce je dána jeho subjektivní motivací, disciplínou, vytrvalostí a schopností překonávat překážky.

Věnujeme se komplexní péči:

    • tělo: jídlo, očista, masáž, pohyb, cvičení, otevření drah
    • energetika: jak hospodařit s energií, dýchání, QiGong, ReiKi
    • informace: ReiKi, homeopatie, Informační práce, myšlení, emoce

 

 

Renáta Drozdová - 太陽鳥
Vladimír Štěpánek - 馬哲神
Zakladatelé školy Ma Dao Cheng Gong - 鷌到成功

Facebook