Škola Ma Dao Cheng Gong - 鷌到成功


V současné době je na trhu obrovské množství škol a směrů nabízejících mnoho variant duchovního rozvoje a sebezdokonalování, přičemž každým dnem toto množství nabídek na internetových portálech a vyhledávačích roste. I přes tento fakt jsme se rozhodli založit novou školu a vysvětlit důvody, které nás k tomu vedli.


Naše historie


Od roku 2010 společně vyučujeme Reiki Usui Shiki Ryoho, Filipínské léčitelství, Zhong Yuan QiGong, Dýchací techniky, Techniky půstu, Masáže, Práci s informací a Jógové techniky. Současně působíme i jako terapeuti, poněvadž efektivně naučit můžeme pouze to, co sami prakticky umíme. Kromě výše uvedených technik používáme např. i tradiční čínskou medicínu, homeopatii a Vollovu metodu elektroakupunktury. Za dobu naší působnosti je počet realizovaných kurzů a odučených studentů v řádech stovek, počet terapií v řádech tisíců, což nám dává možnost "vypovídající sumarizace" a "statistického hodnocení" našich zkušeností z praxe. Naše zjištění, která jsme učinili, je následující. Pokud se studenti věnovali s vnitřní motivací, pílí, disciplínou a vytrvalostí pouze jednomu z výše uvedených způsobů práce s energií / informací, jejich výsledky se z hlediska dosažených a prokazatelně verifikovatelných výsledků nedaly srovnat s výsledky studentů, kteří s identickým nasazením používali dva nebo více z výše vyjmenovaných způsobů a s počtem absolvovaných způsobů rostla efektivita i výsledky - důkaz v hmotě. Tuto skutečnost máme ke dni otevření školy, 24.ledna 2017, ověřenou na 10% našich studentů, kteří absolvovali a prakticky se věnují pravidelnému a správnému cvičení.


Vznik školy


Každá škola i směr duchovního rozvoje má "vlastní" soupis pravidel a dodržuje "tradiční" postupy, čili nelze "něco" přidávat nebo "něco" ubírat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, po několikaleté zkušenosti a na základě ověřených výsledků se signifikantní skupinou studentů v řádech desítek lidí, založit na základě empirického zjištění školu Ma Dao Cheng Gong, jejíž obsahem výuky je souhrn postupů ověřených jak v historické tak i naší současné praxi. Škola Ma Dao nevznikla sloučením jednotlivých prvků z různých náboženských nebo duchovních směrů, není religiózně orientovaná, nevyžaduje a není vázaná na jakoukoliv konkrétní víru. Respektuje jak fyzikální zákony, exaktní vědecké postupy  predikce, opakovatelnosti i verifikace stejně jako např. tradiční čínskou medicínu nebo homeopatii. Důkaz v hmotě je jedním z osmi základních kritérií školy MaDao, protože bez reálné měřitelnosti a opakovatelnosti výsledků se dostávamé do nežádoucí úrovně subjektivního hodnocení, že "něco, někdy, nějak" funguje.


Bez teorie není efektivní praxe, neboli aby jste mohli číst, musíte znát abecedu. Lze namítat, že i bez teorie lze provádět praxi. S tímto se čím dál častěji setkáváme v současné hektické době, kdy bez zvládnutých a ukotvených návyků a základních dovedností mnoho adeptů provádí náročnější techniky, přičemž pochopitelně nedosahují kýžených výsledků. Vzniká deziluze a adepti se uchylují k logickému vysvětlení "ono to nefunguje". Jak je možné, že když cvičím, "ono to nejde". Cvičit nestačí, je potřeba cvičit správně, protože ačkoliv máme k dispozici obrovské množství dostupných informací, z internetu, knížek a audiovizuálních zdrojů se sami vše nedokážeme správně naučit. Proto existují školy, metodika, vedení, správné nasměrování, učitelé a osobní příklad.


V současné společnosti velké množství lidí, nejenom v oblasti práce s energií / informací nebo v oblasti duchovního růstu, učí postupy, které v praxi sami nedokážou ani předvést, natož pravidelně dodržovat. Odůvodnění, že dokážu pomoct všem, jenom sobě ne, bývá obvyklou formou výmluvy. Na první pohled nemocný terapeut pravidelně užívající léky Vám může dávat určitě vhodná doporučení o holistických technikách léčby, ačkoliv je nedokázal s pozitivním výsledkem aplikovat sám na sobě. Nemocný lékař je snad ten nejhorší a nejběžnější příklad schizofrenie naší společnosti, kdy se jedna věc tvrdí a druhá dělá.


Cíle školy


Vzhledem k tomu, že každý z nás má k určitému časovému okamžiku pravidelně se obměňující souhrn "schopností" a "nedostatků", dospěli jsme k rozhodnutí, že škola Ma Dao nebude členěna do "stupňů" nebo "úrovní", protože cílem je osobní rozvoj a zlepšování výsledků u každého jednotlivce. "Učitelé" školy identifikují u každého uchazeče jeho znalosti, schopnosti, dovednosti a navrhnou individuální souhrn postupů směřující k zlepšení nedostatků a dosažení kýženého stavu dle přání žáka. Efektivita postupu u každého jednotlivce je dána jeho subjektivní motivací, disciplínou, vytrvalostí a schopností překonávat překážky.


Učitelé školy


Výběr učitelů školy Ma Dao Cheng Gong probíhá minimálně jednou ročně a žadatelé projdou teoretickou a praktickou zkouškou způsobilosti k výuce. Dle pravidla, že můžete naučit jen to, co sami umíte, prochází všichni učitelé školy MaDao každý měsíc testem způsobilosti k výuce. Pokud nejsou úspěšní, nemůžou do doby splnění požadavků provádět další výuku. Každý učitel školy Ma Dao má osobní odpovědnost za své žáky, samozřejmě pokud oni respektují a plní pokyny učitele.


Naše postupy jsou ověřené praxí a škola Ma Dao Cheng Gong nemá žádnou předchozí historii. Každá škola začínala od začátku a jsme si vědomi toho, že každý začátek je obtižný. S trpělivostí, disciplínou, vytrvalostí, vírou a pokorou se podíváme do očí všem překážkám, poněvadž z naší doposavadní letité osobní praxe víme, že úspěch leží v zóně diskomfortu a vše má svůj správný čas.

 

Aktuálně během víkendu 18-19.března 2017 proběhl výběr prvních učitelů školy Ma Dao, přičemž ze sedmi žadatelů prokázali požadovanou způsobilost dva, čímž se celkový počet aktivních učitelů rozšířil na čtyři. Teritoriálně jsou cvičení organizována zatím v Praze, Libochovicích, Bratislavě a Pezinku. První kurzy jsou plánovány na duben 2017, přičemž od 7-13.května  2017 se uskuteční soustředění školy Ma Dao v přírodní oblasti Malé Fatry.

 

Na cestě za poznáním Vám přejeme dostatek energie, jakožto nutné pomínky k dosažení úspěchu.


Nechť jste vždy s energií a energie je s Vámi.

Renata Drozdová - 太陽鳥
Vladimír Štěpánek - 馬哲神
Zakladatelé školy Ma Dao Cheng Gong - 鷌到成功 

Facebook