INFORMATION

 

Člověk jako energo-informační systém každodenním životem přijímá a zpracovává informace, ať již správně nebo špatně v různých podobách.

Projevy lidského organizmu se nám taky jeví jako informace, kterými organizmus reaguje na vnější vlivy a dává tím signály o svém zdravotním stavu a kondici, tedy schopnosti vyrovnávat se s realitou, čili schopnosti přežít.

Je nesmírně důležité pro každého jedince vnímat tyto informace a dále je zpracovávat. Když jedinec není schopen správně spracovat tyto informace, je vhodné a nutné, aby se obrátil na odborníky, kteří mu s vyskytnutým problémem poradí.

BEI-Healing na této úrovni k léčbě pacientů využívá techniky Reiki a speciální techniky. Musíme si uvědomit, že nejsilnější informací v našem bytí je modlitba.


Facebook