ENERGY

 

Člověk je komplikovaný systém, který může existovat jedině tehdy, když disponuje nekonečným řetězcem seberegulačních schopností a zpětnovazebných reakcí. Energie je síla, která zaručuje živému organizmu tyto schopnosti a je nositelkou rovnováhy kosmu a člověka.

Různé druhy energie se transformují v člověku na projevy. Běžně energii člověk přijímá z potravy, spánku nebo ze sluneční energie. Přijímaná potrava se zažívaním v organizmu transformuje v energii. Dýcháním přijímáme vzduch, který je nezbytný pro fungování krevního oběhu. Energie Slunce k nám přichází biologicky aktívními body.

Energii je však možné přijímat z dalších velice důležitých zdrojů Země, nebo kosmu. Každý druh energie má svůj kanál ve fyzickém těle.

Všem živým tvorům ve vesmíru dává život prvotní životní síla zvaná čchi. Čchi je neviditelná, tichá, nehmotná, beztvará energie, která proníká vším. V lidském organizmu na sebe bere řadu podob. Nejzákladnější je prvotní energie, k výronu které dochází při početí, vdechne život plodu. Tato energie se časem vyčerpává a míra jejího úbytku ovlivňuje délku života. Druhou formou je čchi ve své proměnlivé a živoucí podobě, tj.v pohybu. Vzniká v těle díky vzrušení při pohlavním aktu.

Další formy čchi si tělo vyrábí přímo ze základních živin, které získáva potravou, nebo je čerpá ze vzduchu. Vzduch a potrava jsou nejdůležitější zdroje životní energie, které oživují lidský organizmus.

BEI-Healing na této úrovni nabízí následující lečebné terapie pro doplnění nebo stabilizování energie: Qi gong, Reiki, dýchací techniky a pod.


Facebook