BODY

 

Fyzické tělo je našim základním primárním obalem, který napomáhá k realizaci naší osobnosti zde na Zemi, základní stavební kámen, první z klenotů života, je nám dán jako dar při narození. Jeho relativní síla a vyváženost jsou rozhodující pro naše zdraví.

Všechny přijímané informace se projevují v hmotném těle. Když je fyzické tělo ve špatném zdravotním stavu, tak náš život v hmotě významně omezuje.

Moderní člověk je zaměřen právě na stav a projevy svého fyzického těla, proto se mu snaží zabezpečit všechny jeho potřeby, ať již v hmotné nebo nehmotné formě. Paradoxně však dochází k tomu, že v současném stavu naší lidské společnosti se jednotlivec neorientuje v přijímaných informacích pro dosažení uspokojení svého fyzického těla, jelikož není schopen vyhodnotit ani zpracovat obrovský tok informací. Proto je důležité při léčení nemocného organizmu vycházet ze stratégie úpravy dané oblasti reorganizací procesu, z něhož příznaky vyrůstají.

BEI-Healing pro ozdravení hrubohmotného těla využívá léčebné metody jako jsou např. čínské masáže, doporučené formy očist, cvičení a vhodné stravování.

 

 

 

Facebook