ZÁKLADNÍ DÝCHACÍ TECHNIKYPro osvojení si základních dýchacích technik je potřebné ze všeho nejdřív se naučit čtyři fáze soustředěného dýchání: nádech, zadržení dechu, výdech a krátká přestávka a rovněž ovládání tří zámků, které přicházejí na řadu v závěru fáze nádechu.  

 1. fáze: nádech – je popsán v odstavci normálního dýchání
 2. fáze: zadržení dechu – v této fázi se spouští v organismu složité a přesně cílené reakce, na nich závisí účinnost léčebných dechových cvičení. Srdeční pulz se zpomaluje o polovinu, znatelně klesá krevní tlak a automaticky se zahajuje buněčné nebo tkáňové dýchání. Této fázi se také říká “potapěčský reflex”
 3. fáze: výdech- před vydechnutím je potřebné nejdřív povolit tři zámky a poté nepostřehnutelně vypouštět vzduch nosními dírkami nebo ústy, aniž by se jazyk odlepil od patra. Výdech se postupně zesiluje do úplného vyprázdnění plic.
 4. fáze: přestávka – po vyprázdnění plic se uzavře hrdlo stažením hlasivkové štěrbiny, aby v plicích zůstalo vakuum. Nyní se s dýcháním na několi vteřin ustane a úplně povolí břicho a bránice.


Tři zámky je nutné uzavřít v konečné fázi nádechu. Tyto zámky zamezí úniku čchi mimo organismus.


  • anální zámek: v pánevní oblasti se nachází spleť pružných svalů, které ovládají řitní otvor, konečník, hráz a močové i pohlavní ústrojí. Když po nádechu se bránice vyklene směrem do dutiny břišní, v břiše se zvýší tlak a dojde k úniku čchi řitním otvorem. Proto je nutné v této fázi se zaměřit na řitní otvor a pevně sevřít vnější kruhový svěrač. Poté opatrně, ale o to silněji zatnout svaly o tři cm výše, dokud se nestáhne celá spodní stěna pánevní oblasti.
  • břišní zámek: po zajištění análního zámku se opatrně vtáhne spodní část břišní stěny směrem dovnitř. Tím se posilují nadledviny, výměšky kterých zmírňují kloubní bolesti. Strnulé a ztuhlé břicho, stejně tak povislé a ochablé je nutné posilovat cvičením před osvojením si břišního zámku.
  • krční zámek: zajištění krčního zámku je nejsnadnější. Zatnou se svaly na krku a stáhne hlasivková štěrbina, která je kousek nad průduškami. Poté mírně přikloníme bradu k ohryzku. Nepředkláníme hlavu a neohýbáme krk. Ramena jsou povolená. Pro posílení krčního zámku je vhodné cvičit klasickou jógovou pozici Pluh.


Mezi základní dýchací techniky patří:

  • Dech učence (přirozený, klidný, tichý a relativně málo namáhavý) 
  • Dech válečníka ( pln síly, intenzivní, slyšitelný a doprovázen cílenými stahy bránice a břišní stěny).Facebook