OBRÁCENÉ DÝCHÁNÍ


Obrácené dýchaní, zvané také taoistické, se používá pro přípravu čchi k cirkulaci, a jeho správné osvojení má rozhodující význam.

Při tomto dýchání je normální pohyb spodní části břicha při vdechnutí a vydechnutí obrácen. Dech se nesmí nikdy zadržovat ani usilovně vymáhat. Vdechuje se pomalu nosem, vzduch musí proudit hladce a snadno, za současného stahování a zvedání dolní části břicha za pupkem. Když jsou plíce plné, začne se s opatrným vydechováním. Jakmile začne vydechnutí, pomalu se vystrkuje tan-tchien a spodní část břicha.

Oblast tan-tchienu je ta, kde se tvoří a hromadí čchi k zahájení male cirkulace. Proto je nutné svaly v této oblasti spevňovat, aby se dokázaly dostatečně stahovat a rozpínat.

Ze začátku se jeví tento způsob dýchání jako velice obtížný, proto je důležité postupovat opatrně při jeho osvojování si. Tento celý proces je druhem hlubokého dýchání, protože využívá plíce skoro až do vyčerpání jejich kapacity. Hluboké dýchání vede vnitřní životně důležité orgány k dobré kondici.Facebook