NORMÁLNÍ DÝCHÁNÍ


První a najdůležítější krok pro účinnou meditaci, ale i pro každodenní fungování je správné dýchání. Moderní člověk bere dýchání jako automatickou součást svého bytí, aniž by mu přikládal zvláštní důležitost. Dospělý člověk dýchá mělce pouze pomocí hrudního koše, klíčních kostí, za výdatného přispění meziřeberních svalů. Roztahování horní části hrudního koše způsobuje snížení tlaku a člověka tím nutí k nasávání vzduchu. Vzduch neproudí do organismu přirozeným plynulým tahem. Vlivem moderní doby: lenost, neznalost, kuřáctví a pod., se tedy člověk odklonil od přirozeného způsobu dýchání.

Zásadní roli pro osvojení si správného dýchání hraje bránice, která v současné moderní době téměř ztratila na své důležitosti. Je to nejvýkonnější sval v lidské organismu. Funguje jako dokonalé tlakové čerpadlo, tlačí na játra, slezinu a střeva a tím zlepšuje trávící pochody a stimuluje krevní oběh.

Správné hluboké dýchání do břicha by mělo zahrnovat všechny zmiňované postupy, tj. kliční, hrudní a brániční. Mělo by se vyznačovat pozvolným a plynulým roztahováním plic, které se začínají plnit vdzuchem zdola a ne shora. Při prohloubeném dýchání se šlověk nadechuje pomalu a nejprve natahuje vzduch do spodních částí plicních laloků. Bránici přitom nechává přirozeně rozpínat, takže se mu po chvíli vyklene směrem do dutiny břišní. Když se úplně vypne, přichází na řadu meziřeberní svaly, které napomohou roztažení hrudního koše, takže se vzduch dostává i do střední části plic. Jakmile se hrudní koš roztáhne, člověk zvedne nepatrně kliční kosti a umožní vzduchu proniknout i do horní části hrudníku. V této fázi mírně zvedne ramena. Výdech je ještě důležitější než nádech. Vzduch se vypouští nosními dírkami ze začátku pomalu až téměř nepostřehnutělně. Výdech se postupně zesiluje, aby došlo k úplnému vyprázdnění plic a tím i nahromaděných toxinů v dolní části. Pro osvojení si správného bráničního dýchání slouží různá dechová cvičení, které jsou podrobně popsány v odstavci “cvičení”.

 


Facebook