DÝCHÁNÍ


Dýchaní zásadním způsobem ovlivňuje rovnováhu tělesné bioelektrické energie. Ze vzduchu získáváme důležité živiny nutné pro naše pevné zdraví. Stále více roste zájem o různá dechová cvičení, lidé experimentují se svým dechem, ale málokdo chápe význam “přirozeného dýchání.” Přirozené dýchání je součástí meditačních a léčebních metod, také cvičebních metod jako qi gong (čchi-kung)  nebo tai ji (tai-chi).


Dýchání je v závislosti na funkci dvojí:


    • očistné dýchání zbavuje tělo toxických látek a důraz se při něm klade na výdech
    • posilující dýchání se provádí s cílem načerpat a uchovat si co nejvíce životodárné energie a důraz se při něm klade naopak na nádech


V dalších odstavcích Vám nabídneme různá základní a speciální dechová cvičení, vhodná pro tu kterou nemoc. Musíme si uvědomit, že důležitou roli při dýchání zastává nos. Proto je dobré osvojit si metodu nosní koupele, která je velice jednoduchá i když ze začátku malinko nepříjemná, ale po správném osvojení si, velice účinná. Obzvlášť významnou roli hraje v období zvýšeného výskytu virových onemocnění.


Facebook