STREČINK  


Uvolňovací a protahovací cviky patří neodmyslitelně ke každému cvičení. Jejich výhodou je, že některé z nich můžeme provozovat kdykoliv a kdekoliv během dne, např. při pití čaje nebo v kanceláři. Tyto cviky jsou zaměřené na uvolňování kloubů a protažení svalů, šlach a vazů.


Má-li být tělo pružné a ohebné, pohyby koordinované, je bezpodmíněčně nutné zajistit dokonalou ohebnost kloubů a pružnost svalů. Tím zajistíme žádoucí krevní oběh a proud energie. Veškeré cviky na protažení svalů je nutné dělat pomalým napínáním a pozvolným povolováním. Dále je nutné dodržovat tři důležité zásady:

    • Pohyb je pomalý, rozvážný a lehký
    • Před cvikem beze zbytku vydechneme
    • Tělo natahujeme jen na hranici možností
    • Uvolníme se a nadechneme. S dalším výdechem posouváme hranice možností.
    • Mezi jednotlivými cviky dodržujeme pauzu 20-30 vteřin.

Při protahování se vědomě soustřeďujeme na sval či šlachu, která se protahuje.


Mezi nejúčinnější protahovací a uvolňovací cviky patří např.: pluh, kobra, předklony v sedě, na jedné noze, prohýbání zad ve dvojici, brána, rozštěp, kyvadlo a pod.


Facebook