JÓGA

 

Jóga je rozsáhlý a všeobecný systém obsahující praktické rady pro naše bytí. Slovo jóga pochází ze sanskrtu a znamená spojit, sjednotit. Jógové cviky tedy působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Jóga nám pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy, starosti. Výhodou jógy je, že se ji můžou věnovat všechny věkové katergorie, je vhodná i pro nemocné a postižené. Jóga zahrnuje tělesné cviky - ásany, dechová cvičení – pránájáma a relaxační techniky.

Ásana je výraz pro tělesnou pozici, znamená zaujmout na delší čas určitou tělesnou pozici a cítit se uvolněně a příjemně. Ásany působí na svaly, klouby, dech, oběhový, nervový a lymfatický systém, na všechny orgány. Uspořádání je takové, aby tělo prošlo systematicky, krok za krokem jednoduchými cviky. Cílem je dosažení královských ásan: stoj na hlavě – šírša ásana a lotos – padma ásana. Cvičíme-li schopnost relaxace, rozvíjíme zároveň schopnost vnímat vlastní tělo. Všechna cvičení se provádí pomalu. Není důležité množství cviků, ale samotná kvalita provedení.Pro posílení ásan hraje významnou roli dýchání – pránájáma, vědomé usměrňování dechu. Proto je důležité dodržovat tyto základní zásady:

    • Ásany provádíme vždy v souladu s dechem (rozpínání hrudníku a dutiny břišní – nádech, stahování – výdech)
    • Nejprve se ásana provede bez delší výdrže a pohyb těla se sladí s dechem
    • Pak setrváme v ásaně delší čas a dýcháme normálně. Soustředíme se na tu část těla, na niž ásana působí a směrujeme tam i vědomí dechu
    • Poté provedeme protipozici nebo vyrovnávací cvik


Pránájáma je vědomé a volní usměrňování dechu. Každým dechem přijímáme nejenom kyslík, ale i pránu – kosmickou energii, která je základním prvkem života a vědomí. Cíleným usměrňováním prány v těle můžeme zlepšit vitalitu, zbavit tělo toxinů, zvýšit odolnost organismu, zvýšit vnitřní klid, dosáhnout uvolnění a duševní čistoty.

 

Facebook