DÝCHACÍ CVIČENÍ

 

Malý nebeský okruh symblizuje oběh Měsíce kolem Země. Patří mezi základní cviky 1. stupně ZYQ. Tento cvik usměrňuje čchi skrze kanály žen-maj a tu-maj. Dráha žen-maj začíná bodem chuej-jin na hrázi, stoupá po přední straně těla a končí na spodní čelisti v bodě čcheng-ťiang. Dráha tu-maj začíná v bodě chuej-jin a stoupá nahoru po páteři, přes bod paj-chuej a pak klesá dolů středem čela do jin-ťiao na horní čelisti. Abychom tyto dvě dráhy uzavřeli, zvedneme jazyk k patru za horními zuby. Tento proces dostal název “postavení mostu”.

 

Malý nebeský okruh praktizovaný za pomoci dýchání:


  • Výchozí poloha: sed na okraji židle, pololotos nebo lotos. Bradu lehce nakloníme, aby byl krk vzpřímený, jazyk přitiskneme k hornímu patru, ruce v sia-tan-tchienu. (ženy: levá na pravé, muži: naopak).

  • V san-tan-tchienu si představíme červenou horkou kuličku.

  • Při nádechu zatáhneme břicho, kuličku vytlačíme ze spodního tan-tchienu přes pupek ven, s výdechem spustíme do hráze do bodu chuej-jin.

  • Sevřeme řitní zámek a s nádechem posouváme kuličku vzhůru podél páteře do paj-chuej a plynule pokračujeme s výdechem.

  • Při výdechu povolíme břicho, kuličku přesuneme k hornímu patru a přes jazyk a přední dráhu žen-maj dolů do bodu chuej-jin na hrázi. 

  • Cvičení ukončíme vložením kuličky do spodního tan-tchienu při přechodu po přední dráze žen-maj.

  • Po skončení cvičení provedeme závěrečná cvičení jako u Velkého stromu.

 

Velký nebeský okruh symbolizuje dráhu Země kolem Slunce. Čchi cirkuluje po celém těle, po všech drahách. Po nádechu se vede čchi od hráze po zádech k vrcholu ramenou. Při výdechu vede do paží. V době, kdy čchi proudí do paží, tan-tchien se rozpíná a zahájí nový cyklus tím, že vede nové čchi do hráze. Novým vdechnutím se vede čchi ke spodku krku, zatímco se připravuje nový cyklus na přední straně těla. Čchi neopisuje okruh, ale končí v rukou.

Aby čchi tekla i do dolních končetin, cvik se provádí v leže. Výdech se vede do bodu jung-čchuan na spodku chodidel.

Pro cvičení velkého nebeského okruhu je nezbytně nutné, aby cvičící byl schopen vnímat čchi a její proudění tělem v malém nebeském okruhu.


 


Facebook